Logga in


Just nu finns det 2255 frågor i frågebanken, bli medlem för att del av Nätverket Piraya.

Senaste nyheter

Välkommen på årsmöte!

Kallelse till årsmöte 2020-02-20

Plats: Edenvik, Västmannagatan 15

Tid: 18.00

Agenda

Vid ordinarie årsmöte kommer följande ärenden att behandlas:

 

 1. Årsmötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av föreningens ekonomi.
 7. Fastställande av disposition av vinst/förlust.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om fastställande av årsavgiften.
 10. Beslut om budget.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter och -suppleanter.
 13. Val av revisor och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Framställning från styrelsen.
 16. Föreningens upplösning
 17. Övriga ärenden

 

 

Välkommen!

Styrelsen

Genomförda seminarier

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2020-02-20 Plats: Edenvik, Västmannagatan 15 Tid: 18.00…

Stad: Stockholm
Plats: Edenvik, Västmannagatan 15 Datum: 20/02
Tid: 18:00- ca 20:00
Sista anmälningsdatum: 13/02

Läs mer

Lunchträning kampsport, Sthlm

Från sept finns veckovis möjligheten att tillbringa onsdagsluncherna i en…

Stad: Stockholm
Plats: Döbelnsgatan 64, 1tr… Datum: 25/09 - 04/12
Tid: 12:00-13:00
Sista anmälningsdatum: 10/09

Läs mer

Senaste frågorna

Annons

Annons