Det här seminariet är genomfört.

Årsmöte – Kom och påverka framtiden!

Välkommen till årsmöte med Nätverket Piraya torsdag den 10 mars klockan 18.00.

Vill du ta upp någonting under punkt 16, maila då detta senast den 24 februari till lena.wikenstal@edenvik.se

Mötet inleds med mat och dryck.

Alla medlemmar hälsar välkomna!

 

Föredragningslista

 

 1. Årsmötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av föreningens ekonomi.
 7. Fastställande av disposition av vinst/förlust.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om fastställande av årsavgiften.
 10. Beslut om budget.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av övriga styrelseledamöter.
 13. Val av revisor och revisorsuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Framställning från styrelsen.
 16. Övriga ärenden.