Det här seminariet är genomfört.

Change is not strange — no change is strange!

Vi lever i en föränderlig värld – det som var sanning i går kan vara en missuppfattning i morgon.  Ny teknik, lagar, forskning och inte minst nya generationer bidrar till förändring och påverkar ett samhälle såväl som en verksamhet.
Antropologi handlar om kulturer och normer – hur vi människor interagerar med varandra och förhåller oss till vår omvärld.  Den som verkligen förstår varför och hur något sker – och kan införliva denna kunskap i sin verksamhet – ger sig själv ett försprång och bättre förutsättningar.  En kunskap som i sin tur kan leda till nya produktstrategier eller en förändrad kommunikation.
Under föredraget ges en introduktion till kulturanalys. Liksom att praktiska fall där etnografiskt arbete lett till nya insikter inom konsumentbeteende och  marknadsutveckling presenteras. Dessutom skall vi jämföra dagens moderna organisation med ett stamfolk – finns det någon skillnad?
Föreläsare: Martin Hellryd, fil. master kulturanalys
Vi bjuder på smarrig frukost och trevliga kollegor.
Välkommen!