Det här seminariet är genomfört.

Domännamn, en värdehandling?

Domännamn och digitala tillgångar, vad är det?

Under 1h seminarium får vi ta del av Dotkeepers expertkunskap på området.

  • Innehåll från agendan;
  • Domännamn och digitala tillgångar, vad är det?
  • Vilket/vilka domännamn bör registreras och för hur länge?
  • Vart, av vem och hur förvara?
  • Varumärkesskydd
  • Kartläggning av domännamn och varumärken
  • Priser?
  • Domännamnens påverkan på sökbarhet
  • Frågor och funderingar?

 

Föreläsare;

Marcus Glaad – Dotkeeper. Seminariet hålls hos AWA, Jakobsbergsgatan 36 (i korsningen mot Malmskillnadsgatan).