Det här seminariet är genomfört.

Föreläsning, boksläpp och frukost!

Amore + Nätverket Piraya presenterar:

Charlotta Rydholm

Ämne:  Den bästa arbetsmodellen? Den som kommer till användning!

Charlotta, ett välkänt ansikte för många Pirayor, besitter en otrolig förmåga att engagera, inspirera och få människor som kommer i hennes väg att tänka nytt, utmana gränser, våga satsa – tro på sin ingivelse, erfarenhet och sig själv. Hon är processledare och coach, arbetar med social hållbarhet, ledarskapsutveckling och är lärare på Berghs. Vi bjöd in Charlotta för att prata om sin nya bok ”Bästa Modellen” som lanseras i slutet av maj.

”Livet är stort och förunderligt – och varje människa har sin tolkning av vad som pågår. Inte underligt att det har skapats modeller som hjälper oss att tänka strukturerat. Modeller är färdiga koncept för analys, innovation, problemlösning, vägval och felsökning. Gemensamt för dem alla är att de underlättar samverkan mellan människor som av någon anledning vill, eller förväntas, jobba ihop.Och vilken modell är då den allra bästa? Ja, frågar du oss som skrivit boken, så är svaret enkelt: Den som kommer till användning.”

Boken ”Bästa modellen” är skriven och illustrerad av Charlotta Rydholm, Anna Laurin, Niklas Olovsson och Mickel Jiunn Tser Yu. Den kommer finnas
till försäljning på plats.

Hjärtligt välkommen!

Antalet platser är begränsat.

* Amore Brand Identity Studios är en varumärkes- och designbyrå, som drivs av kraften från idéer och design att påverka människors tankar, känslor och beteenden. I arbetet från insikt och strategi till identitet och förpackningsdesign skapas syftesdriven design som ger affärsnytta – samtidigt som man vill bidra till att göra världen lite bättre. De finns sedan år 2000 i Stockholm och etablerar sig nu fullt ut i Malmö.