Det här seminariet är genomfört.

GDPR, frukostseminarium i Sthlm

Nu har vi haft GDPR ett par år och sanktioner har börjat utdömas även i Sverige.

Datainspektionen har tex. utfärdat en sanktionsavgift på 200 000 kronor till gymnasienämnden i en kommun som på försök kontrollerade elevers närvaro vid lektioner genom ansiktsigenkänning. Vårdnadshavarnas samtycke underkändes eftersom eleverna ansågs befinna sig i beroendeställning till skolan i fråga om betyg med mera.

Vi går igenom vad beslutet innebär i praktiken. Vad gäller för bildhantering och sociala medier? Vi går även igenom om tillsynsmyndighetens arbete, fokusområden, särskilda insatser etc.
Seminariet avrundas med konkreta tips på hur ni ska arbeta med GDPR och en checklista för ert interna arbete

 

Frukost serveras kl. 08.30 och seminariet börjar kl. 09.00.

Varmt välkommen till en spännande morgon!