Det här seminariet är genomfört.

Kallelse till extrastämma 2020-05-19

Plats: Bovin, St Eriksgatan 15 samt via Skype-länk som mailas till dig som anmäler dig senast 18/5.

Tid: 12.00

Agenda

Vid extrastämman kommer följande ärende att behandlas:

  1. Extrastämman behöriga utlysande.
  2. Val av ordförande och sekreterare vid extrastämman.
  3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera extrastämmans protokoll.
  4. Fastställande av föredragningslista.
  5. Föreningens upplösning.
  6. Extrastämman avslutas.

 

 

Välkommen!

Styrelsen