Det här seminariet är genomfört.

Kommunikationsbranschens framtid: Mångfald eller enfald?

I mars 2013 lanserades boken “Mad Women – A Herstory of Advertising”, skriven av Christina Knight, då Creative Director på reklambyrån INGO i Stockholm. Boken var ett resultat av Christinas närmare 30 år av frustration i en bransch som lider akut brist på kvinnor och som fortsatt reproducerar stereotypa bilder av kvinnor i reklamen. Syftet med boken var att erbjuda livsviktiga och inspirerande förebilder till en yngre generation reklamare, män och kvinnor och bidra till mer diversifierade byråkulturer. Men det hände mycket mer än så. Christina vittnar om hur boken förändrat hennes liv och karriär – diskussionen kom igång ordentligt i branschen och näringslivet och vid det här laget har Sveriges egna ”Mad Woman” turnerat och föreläst över hela världen, från San Francisco och New York till bl a Mexico City, London, Milano och Berlin.

Idag har Christina sagt upp sig från reklambyrån INGO och jobbar via sitt eget bolag, UKnight, för att som erfaren CD föreläsa på skolor, företag och reklambyråer kring bristen på mångfald och vad det får för konsekvenser, samt hjälpa byråer och företag att skapa mer balanserade arbetskulturer både vad gäller t ex kön, etnicitet och ålder. Målet är att få till bättre och mer lönsamma arbetsplatser i kommunikationsbranschen, och, inte minst, bättre representation och fler perspektiv i själva reklamen.

Mad Women är utgiven av Komm med bokförlaget OLIKA och formgiven av Helena Thorsell. För mer information, kontakta gärna Christina Knight, christina@uknight.se, 0765-26 82 22.

Frukost finns framdukad från 07:15 och seminariet börjar 07:30. Välkomna!

Bildspel