Det här seminariet är genomfört.

Practical branding – varumärkeshantering i praktiken

Vi pratar om det material som kunden dagligen skapar. Vi pratar om presentationer, rapporter och mail och att det måste kommunicera rätt och ligga i linje med varumärkets grafiska profil.

Alltså, hur man gör i praktiken!

Vad ska man tänka på när en grafisk profil skapas. Vilka grafiska delar ska man kunna implementeras i de digitala program som många användare arbetar med idag, PowerPoint, Keynote, Word, Google osv?

Practical Branding handlar om att hela verksamheten ska värna om och jobba i enlighet med den grafiska profilen i det praktiska arbetet.

En verksamhets varumärke styrs och formas inte enbart av marknadsavdelningen, PR och reklam, utan varumärket formas också utav medarbetarna som normalt kanske inte förknippas med varumärket. Då behöver de grafiska delarna vara lätta att implementera så som bilder, pictogram och diagram.

Under seminariet visar vi vilka möjligheter som finns att implementera en grafisk profil in i varje användares dator. Vi pratar om antal accsentfärger, specialtypsnitt, ikoner och bilder.

Avslutningsvis kommer vi att följa Systembolagets resa från ny grafisk profil till implementering av mallar och smarta funktioner som ligger i varje användares dator.

En fungerande praktisk branding stärker varumärket och främjar effektiviteten i verksamheten och hos den enskilda medarbetaren.

 

Innehåll
Varumärket
Praktisk branding
Vad är möjligt att göra i Microsoft Office
Underlätta för kundens medarbetaren att följa  den grafiska profilen
Du får följa med på Systembolagets resa från ny grafisk profil till implementering i Microsoft Office.

 

I samarbete med Rehngruppen AB. Frukost står uppdukad 15 min innan,  kl.07:45-08:00