Practical branding – varumärkeshantering i praktiken

Det här är föreläsningen för dig som vill öka förståelsen för varumärkeshantering och hur du kan bemästra branding i det operativa arbetet.

En verksamhets varumärke styrs/formas inte enbart av marknadsavdelningen, PR och reklam, utan varumärket formas också av alla medarbetare som du kanske normalt inte förknippar med varumärket.

Medarbetare skapar material så som presentationer, rapporter, brev med mera som kommuniceras i olika kanaler. Allt material som skapas måste ligga i linje med varumärkets grafiska profil. Det är därför viktigt att alla förstår varumärket, vikten av att hantera varumärket på ett korrekt sätt och hur man faktiskt gör i praktiken.

Varför är det viktigt med praktisk branding?

– En fungerande praktisk branding stärker varumärket och främjar effektiviteten i verksamheten och hos den enskilda medarbetaren.

Innehåll
Varumärket
Praktisk branding
Vad är möjligt  att göra i Microsoft Office
Underlätta för kundens medarbetaren att följa  den grafiska profilen
Du får följa med på Systembolagets resa från ny grafisk profil till implementering i Microsoft Office

 

I samarbete med Rehngruppen AB (samma entré som till Restaurang Cliff Barnes).
Frukost står uppdukad 15 min innan, kl.07:45-08:00