Practical branding – varumärkeshantering i praktiken

Det här är föreläsningen för dig som vill öka förståelsen för varumärkeshantering och hur du kan bemästra branding i det operativa arbetet.

En verksamhets varumärke styrs/formas inte enbart av marknadsavdelningen, PR och reklam, utan varumärket formas av alla medarbetare som du normalt inte förknippar med varumärket.

Medarbetare skapar material så som presentationer, rapporter, brev med mera som kommuniceras i olika kanaler. Allt material som skapas måste ligga i linje med varumärkets grafiska profil. Det är därför viktigt att alla förstår varumärket, vikten av att hantera varumärket på ett korrekt sätt och hur man faktiskt gör i praktiken.

Varför är det viktigt med praktisk branding?

En fungerande praktisk branding stärker varumärket och främjar effektiviteten i verksamheten och hos den enskilda medarbetaren.

Innehåll

  • Varumärket
  • Praktisk branding
  • Vad är möjligt att göra i Microsoft Office
  • Underlätta för medarbetaren att följa den grafiska profilen
  • Du får följa med på Systembolagets resa från ny grafisk profil till implementering i Microsoft Office

 

I samarbete med Rehngruppen AB