Det här seminariet är genomfört.

Produktionsledare i fokus i ny reklamforskning.

Hur har det varit att jobba inom svensk reklam under de senaste 50 åren? Stämmer det att branschfestandet minskat drastiskt sedan 1970-talet? Kan en produktionsledare samtidigt vara småbarnsförälder utan att bränna ut sig? Är förändrade yrkesbenämningar (titel) en bra strategi för att förbättra ett yrkes status (ställning)? Vad händer om t.ex. Berghs försöker förbättra alla branschyrkens status samtidigt? Vad händer i framtiden, behövs verkligen projektledarna?

Dessa och andra frågor har Raoul Galli, reklamforskare och doktor i socialantropologi vid Stockholms universitet, samtalat med produktionsledare om i en pågående studie som tittar på svensk reklambransch som arbetsplats under åren 1960-2015. Ett särskilt fokus i studien ligger på kvinnor i svensk reklam och specifikt produktionsledare. Av de runt sextio intervjuer som genomförts utgör gruppen produktionsledare (kontaktmansassistenter, projektledarassistenter, projektadministratörer, osv.) den största. I övrigt finns i studien kvinnor och män i såväl kreatörs- som strategiyrken representerade samt ett antal medlemmar ur den prestigefulla och inflytelserika Platinaakademien. De äldsta intervjupersonerna utbildade sig i slutet av 1950-talet och var med under Guldäggets första utdelningsår i början av 1960-talet. De yngsta har haft sina karriärer under 2000-talets första decennier.

Raoul Galli lärde ursprungligen känna svensk reklambransch under det år (2003) som han tillbringade på framgångsrika TBWA i Stockholm. Där genomförde han dagliga observationer som senare presenterades i boken Varumärkenas fält. Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld (2012). (En betydligt kortare och mer lättillgänglig presentation finns på bloggen The Brand-Man.)

Under kvällen kommer Raoul Galli att presentera preliminära resultat från den pågående studien och analysen av intervjuerna med produktionsledare. Han poängterar att han gladeligen välkomnar kommentarer, kompletteringar och korrigeringar från publiken och säger att allt sådant material är av värde för forskningen och hjälper till att göra resultaten än mer robusta och pålitliga.

Så kom och ta del av och bidra till pågående forskning om svensk reklam med produktionsledaren i betydligt mer central position än stort sett all annan tidigare svensk och internationell reklamforskning.

Kvällen inleds med mat och dryck. Seminariet börjar sedan klockan 18.00. Vi ses!

Varmt välkommen!