Det här seminariet är genomfört.

Tema Black Friday, den legala ramen för rea

Black Friday, Cyber Monday och Singels Day! Marknadsföringen kring readagar ökar, men vad gäller egentligen legalt?
I år riktade bland annat Konsumentombudsmannen förbudsföreläggande mot tre företag avseende hur de använt påståenden om rea och varors ordinarie pris i sin marknadsföring.

Under detta seminarium behandlar vi de legala förutsättningarna för att använda påståenden om rea och särskilt förmånliga priser i marknadsföring. Övergripande behandlar vi även den juridiska kontexten till nu gällande reglering på området.

 

Seminariet riktar sig särskilt till dig som inte är jurist och som jobbar med marknadsföring på bolag eller reklambyrå och kommer bland annat behandla:

rea- och prispåståenden

Lagar som behandlar realisation och andra uttryck med särskild attraktionskraft

Praxis

Rättsutveckling

 

Frukost serveras kl. 08.30 och seminariet börjar kl.9

Bildspel